เคล็ดลับของการเรียนรู้แบบ Show and Share

เคล็ดลับของการเรียนรู้แบบ Show and Share ถ้ากล่าวถึงเรื่องการเรียนรู้นั้น คนเราทุกคนมีการเรียนรู้เกิดขึ้นกับตัวเราเองตลอดเวลา ต้องบอกว่าเรียนรู้ตลอดเวลาจริงๆ ครับ ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงว่าตัวเรานั้นกำลังเรียนรู้กับทุกๆ สิ่งที่ผ่านเข้ามาในทุกช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และหลายคนกลับมองว่าคุณค่าของการเรียนรู้นั้นมีแต่เรื่องที่เพิ่งเคยจะได้ยินครั้งแรก การเรียนรู้แนวคิดกับคนที่มีชื่อเสียง การเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น ซึ่งถ้าเราลองมาถอดรหัสกันดู จะพบว่าการเรียนรู้ที่แต่หลายคนนึกถึงเป็นหลัก ก็คือ การเรียนรู้ในเรื่องที่ตัวเองสนใจ จึงทำให้หลายคนยังคงไม่ได้เรียนรู้กับเรื่องอื่นๆ ที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิต แต่ก็จะมีช่วงเวลาที่จะย้อนกลับมาให้ให้เรานึกถึงและมีการเรียนรู้ ก็ต่อเมื่อมีเหตุหรือปัญหาที่เกิดผลกระทบกับตัวเรา แล้วตัวเราเริ่มค้นหาต้นเหตุของปัญหานั้นๆ แล้วจึงได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้ง เพราะเรื่องที่เคยเป็นเรื่องทั่วๆ ไป กลับมาเป็นเรื่องที่ตัวเราสนใจ

ย้อนกลับไปในสมัยวัยเรียนหนังสือ หลายคนคงนึกกันได้ว่าตัวเรามีเคล็ดลับของการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่แตกต่างกัน บางวิชาเป็นการเรียรู้แบบเพื่อที่จะสามารถทำข้อสอบต่างๆ ให้ออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็คือ สอบผ่านหรือสอบได้เกรด A เป็นต้น แต่หลายๆ คน พอผ่านช่วงเวลาหลังการสอบมาระยะเวลานึง ก็จะเริ่มลืมเนื้อหาที่เคยได้เรียนรู้นั้นๆ ไป ซึ่งมักจะชอบเป็นในวิชาที่เราไม่ได้ชอบหรือสนใจมากนัก แต่กลับกันถ้าเป็นวิชาที่เราชื่นชอบและสนใจ ถึงแม้จะผ่านการสอบเสร็จมานานมากๆ หรืออาจจะถึงปัจจุบัน เราก็ยังคงจดจำเนื้อหาและรายละเอียดได้เป็นอย่างดี

วันนี้ Coach Coach Coach จะมาแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับของการเรียนรู้แบบ Show and Share ซึ่งต้องถือว่าเป็นสุดยอดเคล็ดลับของการเรียนรู้ที่ผมชื่นชอบมากๆ และคิดว่าหลายคนที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น Y หรือเจนเนอเรชั่นอื่นๆ ก็น่าจะชื่นชอบเคล็ดลับของการเรียนรู้แบบนี้เหมือนกัน เพราะเหมือนมีคนนำเอาเคล็ดลับของการเรียนรู้แบบที่เค้าเคยลงมือปฏิบัติมาจริงแล้ว เกิดการเรียนรู้แบบที่ประสบความสำเร็จ หรือเกิดการเรียนรู้แบบที่ไม่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเกิดการเรียนรู้ถึงสาเหตุของปัญหา Root Cause หรือ Key Success ซึ่งจะทำให้เรานั้นประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้มากเลยทีเดียว

 

เคล็ดลับของการเรียนรู้แบบ Show and Share

3 เคล็ดลับของการเรียนรู้แบบ CAT ที่ผมถอดรหัสมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ ก็คือ

1.การเรียนรู้ในระดับคอนเซปท์ (Concept) คือ การเรียนรู้ในระดับที่ทราบถึงความหมายหรือแนวคิด 

2.การเรียนรู้ในระดับรายละเอียด (Advance) คือ การเรียนรู้ในระดับที่ทราบถึงรายละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึก 

3.การเรียนรู้ในระดับฝึกปฏิบัติ (Training) คือ การเรียนรู้ในระดับที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

แต่การเรียนรู้แบบ Show and Share จะไม่มีความหมายเลย ถ้าทั้งผู้ที่เป็นคน Show และผู้ที่ได้รับการ Share นั้น ไม่ได้รู้สึกถึงประโยชน์ต่อองค์ความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ ของการ Show and Share ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวในการเรียนรู้ (Click) อย่างหนึ่ง หรือแย่ยิ่งกว่านั้นคือ ถ้าผู้ที่เป็นคน Show มีมุมมองว่าไม่อยากให้คนอื่นๆ รู้เท่าเรา รู้เหมือนเรา กลัวว่าจะเป็นการสร้างคู่แข่งให้กับตัวเอง ก็จะไม่เกิดเวทีการ Show and Share เกิดขึ้น

วันนี้ Coach Coach Coach อยากให้ทุกคนนำเอา เคล็ดลับของการเรียนรู้แบบ Show and Share ไปฝึกปรับใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และร่วมกันสร้างเวทีการ Show and Share ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งผู้เป็นคน Show และผู้ที่ได้รับการ Share จะได้รับประโยชน์ รวมถึงประสบการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ต้องกลัวว่าจะเป้นการสร้างคู่แข่ง เหมือนกับที่หลายคนในระดับโลกประสบความสำเร็จ ก็ยังนำเอาเคล็ดลับดีๆ ของตัวเองมาเปิดเผยให้ทุกคนรับรู้เช่นเดียวกัน แล้วสังคมรอบๆ ข้างตัวคุณ จะมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นร่วมกันตลอดเวลา