เคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่ดีกว่า

เคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่ดีกว่า ถ้าพูดถึงคำว่า “แรงจูงใจ” นั้น คงเป็นคำที่มีความหมายที่เข้าใจได้ไม่ยาก แต่ความยากคงอยู่ที่ วิธีการสร้างหรือการทำให้ตัวเราเกิดแรงจูงใจ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เชิงบวกหรือสิ่งที่ดีกว่าเก่าให้กับตัวเรามากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องเชิงลบ เช่น อยากเรียนหนังสือเก่งๆ , อยากมีหุ่นดี…มีกล้าม 6 Packs , อยากทำงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น แต่ทั้งหมดมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าตัวเราไม่ได้ลงมือทำและเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งถามว่าแต่ละคนอยากมีผลลัพธ์ดีๆ ตามที่ตัวเองอยากได้มั้ย ผมตอบแทนทุกคนได้เลยว่า “อยากแน่นอน” แต่ปัญหาหรืออุปสรรคของหลายๆ คน คือ แรงจูงใจของความอยากที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น แล้วก็หายไป ทำให้เป้าหมายความอยากที่วางไว้ ถูกเลื่อนให้เกิดขึ้นช้าลงหรือทำไม่สำเร็จในที่สุด วันนี้ coachcoachcoach.com จะมาแนะนำเคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นติดตัวทุกท่านได้นานมากขึ้นและสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้อย่างดีเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่ดีกว่า ในเรื่องต่างๆ ต่อไป ก่อนที่เราจะไปทราบถึงเคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจ มาเข้าใจกันก่อนว่าพื้นฐานของแรงจูงใจ เป็นอย่างไร แล้วทำไมเราถึงต้องมีแรงจูงใจ

ทำไมเราถึงต้องมีแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนเราให้ไปสู่เป้าหมายได้ ช้าหรือเร็ว สำเร็จหรือไม่สำเร็จ หลายๆ คนคงเคยผ่านอารมณืประมาณว่า เกิด Inspiration หรือเกิดความอยากที่จะทำหลายๆ อย่าง แต่ปรากฎว่าช่วงแรกก็ไฟแรง ทำได้เยอะอย่างต่อเนื่อง แต่แล้วก็หยุดทำไปซะอย่างนั้น หรือบางคนเริ่มทำแล้วก็หยุด กลับมาเริ่มทำใหม่แล้วก็หยุดทำอีก เป็นซ้ำๆ แบบนี้ จนหลายๆ เรื่องที่เคยมีความอยากทำ สุดท้ายก็ไม่สำเร็จ ดังนั้นสาเหตุหนึ่งที่หลายคนเกิดภาวะแบบนี้ คือ ภาวะการขาดแรงจูงใจ เป็นพลังในการขับเคลื่อนจากจุดเริ่มต้นที่ Inspiration และนำไปสู่ Passion ต่อไป

จากประสบการณ์โดยตรงของผม ผมถอดรหัสเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จาก 2 ทาง คือ

1.แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง (Inside Out Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นอัตโนมัติหรือด้วยความเคยชิน โดยมีความอยากของตัวเองในเรื่องปกติพื้นฐานต่างๆ ในการดำรงชีวิต เช่น การกิน การขับถ่าย การสืบพันธุ์ การนอนและการเอาตัวรอด เป็นต้น เป็นความอยากที่เกิดขึ้นจากภายในของตัวเราและทำให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ เพื่อจะไปทำให้สำเร็จในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในระยะเวลานานและอยู่ติดตัวเราตลอดไป

2.แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งรอบข้าง (Outside In Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้ตัวเราเกิดความอยากในการอยากทำบ้าง ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องความอยากพื้นฐานหรือความอยากเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เช่น ความอยากรวย ความอยากมีชื่อเสียง ความอยากมีอำนาจ เป็นต้น เป็นความอยากที่เกิดจากความอยากเลียนแบบและทำให้เกิดการสร้างแรงจูงใจขึ้นมา และมีโอกาสมากที่แรงจูงใจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ หรือมาๆ หายๆ

ซึ่งมีโอกาสที่แรงจูงใจ อาจจะเกิดขึ้นจากจากทางใดทางหนึ่ง หรือเกิดขึ้นจากทั้งสองทางก็ได้ เช่น

ตัวอย่างที่ 1 : ตอนนี้เวลา 12.00 น บางคนเกิดความอยากกินเพราะหิว หรือบางคนได้กลิ่นมาม่าทำให้เกิดความอยากกิน

ตัวอย่างที่ 2 : หลายคนเห็นนักร้องที่มีชื่อเสียง มีความเท่ห์ ดูดี จึงเกิดความอยากที่จะเลียนแบบ ทำให้เกิดการฝึกฝนในการร้องเพลงเพื่อไปประกวด

แรงจูงใจแบบ Inside Out นั้น คงไม่น่าเป็นห่วง ถ้าคนๆนั้น ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไร ก็จะมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้อัตโนมัติ แต่แรงจูงใจแบบ Outside In ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เราสนใจและมีความอยากให้ได้มาครอบครอง มักเกิดแรงจูงใจในระยะเวลาสั้นๆ หรือ มาๆหายๆ ทำให้เราไปถึงเป้าหมายล่าช้าหรือไม่สำเร็จได้ ซึ่งมีเคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจที่สำคัญ คือ “ตัวกระตุ้น” (Stimulator) และถ้าเราสามารถเลือกตัวกระตุ้นที่เหมาะสมกับแต่ละเรื่องได้ ก็จะทำให้เรามีโอกาสสร้างแรงจูงใจแบบ Outside In ให้เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราได้นานและต่อเนื่องต่อไป

 

เคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่ดีกว่า

เคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่ดีกว่า (GOD)

1.เป้าหมาย (Goal) การกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้อยู่เสมอ ถามกับตัวเองว่าใกล้หรือไกลจากเป้าหมายมากน้อยเพียงใด

2.ความรู้สึกเกินจริง (Over Acting) การสร้างความรู้สึกหรือจำลองเหตุการณ์ให้กับตัวเองว่าจะเกิดความเสียหายอย่างไร ถ้าเราทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

3.ระยะเวลา (Deadline Timing) การกำหนดระยะเวลาแบบขีดเส้นตายให้กับเป้าหมายที่วางไว้

coachcoachcoach.com หวังว่าเคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้สิ่งทีดีกว่า จะเป็นหนึ่งแนวคิดให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่แต่ละคนสนใจอยู่ และสามารถเริ่มฝึกสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ให้กับตัวเองได้ ในช่วงแรกหลายคนอาจจะมีเผลอที่แรงจูงใจลดลงหรือหายไป แต่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนฝึกฝนตามเคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจแบบนี้กันดูอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองได้ เพื่อรองรับการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดีต่อไป และสามารถหลีกหนีความล้มเหลวในการเรียนรู้ได้อีกด้วย(สนใจคลิ๊ก)