เคล็ดลับการดูแลลูกค้าแบบคนรู้ใจ

เคล็ดลับการดูแลลูกค้าแบบคนรู้ใจ ทำให้ผมนึกถึงเพลงคนรู้ใจ ของคุณชิน ชินวุฒ โดยเฉพาะประโยคที่ว่า เธอทำให้ฉันสุขใจเวลาที่พบกัน เธอทำให้ฉันได้มาพบเจอกับสิ่งที่ขาดหาย ได้มาเจอเธอ ทั้งชีวิตฉันเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นประโยคที่สะท้อนความหมายของคำว่า คนรู้ใจ ทำให้ผมเห็นภาพมากๆ ผมจึงนำมาประยุกต์กับการดูแลลูกค้า ว่าถ้าเราดูแลลูกค้าแบบคนรู้ใจ ลูกค้าและเรา ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร จะแตกต่างกับการดูแลลูกค้าแบบอื่นๆ หรือไม่ วันนี้ coachcoachcoach.com แนะนำให้มาลองติดตามเคล็ดลับการดูแลลูกค้าแบบคนรู้ใจ เพื่อนำไปประยุกต์กับการดูแลลูกค้าของแต่ละท่านต่อไป

การดูแลลูกค้าแบบคนรู้ใจ รอบนี้ผมขอเน้นแชร์ประสบการณ์นี้ให้กับผู้ที่สนใจในงานขาย โดยเฉพาะกับน้องๆ กลุ่มที่กำลังก้าวเข้ามาสู่อาชีพงานขาย ซึ่งผมมั่นใจว่ายังเป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดและหลายๆคน สนใจและอยากจะทำอาชีพงานขาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลจะเป็นเรื่องของการมีอิสระ การได้พบปะผู้คนมากมาย การที่เป็นคนช่างพูดหรือชอบเจรจา เป็นต้น ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า 15 ปี กับงานขายที่ต้องดูแลลูกค้า ทำให้ได้เรียนรู้ว่า “ลูกล่อลูกชน” หรือ “หลักการบริหารผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า” เป็นสิ่งสำคัญในการที่เป็นเหมือนเกาะกำบัง เป็นทั้งเหตุผลในการเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เรา ไม่เผลอหรือลืมบทบาทของตัวเราในการทำงาน และต้องยอมรับว่าหลายๆ บริษัท เซลมีบทบาทอย่างมาก ทั้งด้านการรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทและด้านการดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ซึ่งทั้งสองด้านนี้ควรจะต้อง Balance ควบคู่กันไป หรือ win-win ถึงจะทำให้ทั้งบริษัทและลูกค้า เป็นคู่ธุรกิจกันได้อย่างยาวนาน ส่งผลทำให้เกิด win ตัวที่สามกับเซลที่เป็นผู้ดูแลให้มีผลงานที่ดีต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญสำหรับเซลใหม่ มีโอกาสเจอมากๆ ในการเริ่มออกตลาดไปดูแลลูกค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะเคยมีเซลรุ่นพี่เคยดูแลอยู่ก่อนแล้ว แต่อาจจะลาออกหรือย้ายเขตก็ตาม คือ

1.การถูกเปรียบเทียบกับเซลคนเดิม

2.การถูกคาดหวังกับการดูแลที่ดีกว่า

3.การแก้ปัญหาที่ค้างคาในช่วงก่อนหน้านี้

4.การที่ยังไม่แม่นในตัวสินค้าหรือบริการ

5.การที่ยังไม่สนิทสนมกับลูกค้า

6.การที่ยังไม่รู้จักกับพื้นที่ จนหลงเส้นทาง

ซึ่งมักมีสาเหตุเกิดมาจากระยะเวลาที่จำกัดในการโอนถ่ายงานระหว่างเซลคนเดิมกับเซลคนใหม่ อาจเป็นทั้งแบบการบอกเล่าพูดคุยข้อมูล พฤติกรรม สไตล์หรือพาไปแนะนำกับลูกค้าที่ร้าน ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆ ต่อการสร้าง First Impression เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่การเป็นคนรู้ใจ หรือจะเป็นการสร้าง First Depression ที่จะเป็นภาพเด็กเมื่อวานซืน ระหว่างเซลใหม่กับลูกค้า

 

เคล็ดลับการดูแลลูกค้าแบบคนรู้ใจ

เคล็ดลับการดูแลลูกค้าแบบคนรู้ใจ (Me You Us) ซึ่งสามารถช่วยสร้าง First Impression กับลูกค้าได้

1.เตรียมตัวเรา (Me)

: บุคลิกภาพ / ข้อมูลสินค้าและบริการ / ข้อมูลการเดินทาง / ข้อมูลลูกค้า / ทบทวนงานค้างเดิม

2.เตรียมตัวลูกค้า (You)

: การนัดหมายล่วงหน้า / การแจ้งวัตถุประสงค์ / การแจ้งขอให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร

3.การทำงานร่วมกัน (Us)

: การเข้าใจเป้าหมายที่ตรงกัน / การรู้บทบาทหน้าที่กันและกัน / การรู้จักจังหวะเวลา / การมีกาลเทศะและมารยาท / ปัญหาของลูกค้าคือปัญหาของเรา

coachcoachcoach.com หวังว่าเคล็ดลับการดูแลลูกค้าแบบคนรู้ใจ จะเป็นหนึ่งแนวคิดให้หลายๆคน สามารถนำไปลองปรับใช้กับการดูแลลูกค้าของแต่ละท่าน ให้เกิดความประทับใจจนนำไปสู่การเป็นคนรู้ใจของลูกค้า ซึ่งจะช่วยทำให้เราได้รับความร่วมมือด้านต่างๆ จากลูกค้าอย่างแน่นอน รวมถึงการลดปัญหาต่างๆ จากใหญ่ให้เล็กลงได้ พูดคุยเจรจากันเข้าใจเร็วมากขึ้น แต่อยากให้ทุกคนบริหารอยู่บนหลักการที่ win-win-win ของทั้งบริษัท ลูกค้าและตัวท่าน ก็จะทำให้ทุกท่านสามารถทำงานและเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการขายได้อย่างสนุกและมีความสุขต่อไป(คลิ๊ก)